Proizvodi i usluge
Rabic i merkur pletivo

Rabic i merkur pletivo

Rabic i merkur pletivo
Rabic i merkur pletivo
Rabic i merkur pletivo
Rabic i merkur pletivo
Rabic i merkur pletivo
Rabic i merkur pletivo
Rabic i merkur pletivo

Upotreba: U građevinarstvu, pri renoviranju starih objekata, za izradu kaveza, zaštita sadnica i voćnjaka, kao žičana ograda,...