Proizvodi i usluge
Pocinkovana i plastificirana ravna žica
Pocinkovanu ravnu žicu imamo u asortimanu od 1,2 mm do 4 mm

Pocinkovana i plastificirana ravna žica

Pocinkovana i plastificirana ravna žica
Pocinkovana i plastificirana ravna žica
Pocinkovana i plastificirana ravna žica
Pocinkovana i plastificirana ravna žica

Pocinkovanu ravnu žicu imamo u asortimanu od 1,2 mm do 4 mm. Plastificiranu ravnu žicu proizvodimo u rasponu od 2,6 mm do 3,1 mm.

Upotreba: Pocinkovana i plastificirana ravna žica imaju široku upotrebu, kao zatezna žica pri montaži ograda, za špalire u voćarstvu i vinogradarstvu,...