Zatezači za žicu

 

Upotreba: Za zatezanje zateznih žica pri montaži ograda, špalirnih žica u vinogradima i voćnjacima, bodljikave žice, ...

 

Zatezači za žicu