Zaštita od odrona

 

U segmentu usluga uspešno postavljamo pletenu pocinkovanu žicu na deonicama puta, koje treba zaštititi od odrona, sa ankerisanjem iste i zatezanjem betonskim tegovima.

 

NAŠA REFERENCA ZAŠTITA OD ODRONA:

Putevi Srbije.

 

Zaštita od odrona